Kiss و Steppenwolf (فصل 4 - قسمت 3) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   115 68.75% with 16 votes

Kiss و Steppenwolf و Olaff در حال ورود زیر دریایی. مگ بسته جلوی هوا سد زمانی که حملات تروریستی! او باید از پیچ و خم خنجر لیگ مردان قبل از آنها می توانند زیر دریایی با Kiss و Steppenwolf و Olaff روی خرابکاری شکست!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode