Steppenwolf (บทที่ 4 - 3 ตอน) เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   115 68.75% with 16 votes

Steppenwolf และ Olaff กำลังเข้าสู่เรือดำน้ำ Meg ปิดผนึกเมื่อการโจมตีของผู้ก่อการร้าย! เธอต้องพ่ายแพ้เขาวงกตของชายกริชลีกก่อนที่จะสามารถก่อวินาศกรรมเรือดำน้ำกับ Steppenwolf และ Olaff บนเรือ!

ตัวควบคุมเกม:
ปุ่มลูกศรเพื่อเดินกะ
ทำงาน
Ctrl เพื่อกระโดด
สั้น + Shift Ctrl ยาวข้ามอวกาศ
สำหรับคีย์การกระทำ
T เพื่อสลับ
รายการที่เลือกผมที่จะเปิดสินค้าคงคลัง

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode