گیتار نرم افزار Nero بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   76 53.85% with 13 votes

در این بازی، زمانی که بیگانگان با تبر به عمل خرد کردن یا اسیاب کردن حمله، آن 'ثانیه تا نرو به صرفه جویی در روز. خوشبختانه، قهرمان ما تبر خود را به عمل خرد کردن یا اسیاب کردن ...

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند فضای
به ساقه

نکته:.
اگر توسط شیر دشمن سرگردان چپ و راست کلید های arrow به سرعت به فرار

FightingActionShoot 'em UpAlienSide ScrollingSuper HeroGuitarNero