راه قهرمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

سمت های پیشین بازی مبارزه با یک دسته از چاقو عمل بارها و بارها.

کنترل بازی:
WASD کلید جنبش.
J-برای حمله به.
K-به پرش.

FightingActionBeat 'em UpSide ScrollingSwordWaysHero