Cách anh hùng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Một trò chơi chiến đấu phụ cuộn với một loạt các hành động dao hơn và hơn nữa.

Điều khiển:
WASD phím-Phong trào.
J để tấn công.
K để nhảy.

FightingActionBeat 'em UpSide ScrollingSwordWaysHero