بی نظم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

ضرب و شتم جهنم تا این پیش فرض بیش از افراد مسن است.

کنترل بازی:
A برای حمله به چنگ دشمن. انجمن S به پرتاب، بلند کردن، و یا باز کردن. کلیدهای جهت دار
به حرکت می کند.
دو شیر کلیدهای جهت دار برای اجرا.

FightingActionBeat 'em UpFunnySide ScrollingDisorderly