صدای کتک زدن کج بیل زدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

برو بالا بردن دست خود را مانند شما 'هرگز دست جاکش قبل از آن بم مطرح شده است. اجازه دهید دست جاکش شما احساس آنها را

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا برای صدای کتک زدن کج بیل زدن است.

ActionBeat 'em UpFunnySide ScrollingWhack