Whack một Hòe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   93 75% with 12 votes

Đi nâng cao tay của bạn như bạn 've không bao giờ lớn lên một tay ma cô trước khi bam sau đó. Hãy để họ cảm thấy bàn tay dắt của bạn

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
Không gian thanh để Whack các hoe.

ActionBeat 'em UpFunnySide ScrollingWhack