سوپر ربات میمون تیم نیروی فوق برو:! سوپر ربات پیشرفته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6117 78.21% with 78 votes

راهنمای سوپر ربات به فضا به گودال از بی ریخت و از طریق ارگ استخوان.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت
B - برای ساقه
N - برای پرتاب موشک.

RobotsArcadeFightingActionShoot 'em UpFlyingSpaceSpaceshipSide ScrollingSuperMonkeyTeamHyperForceAdvance