مسابقه اعتصاب مرد عنکبوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   203 86.96% with 23 votes

مارمولک

'henchment شیطانی باعث havock در سراسر شهرستان. استفاده از مسابقه اعتصاب خود را به قوچ آنها را به خارج از جاده. سازمان دیده بان برای اتومبیل های غیر نظامی. زدن آنها را خاموش نمره کلی شما را.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

به رانندگی کنید.

DrivingActionSuper Hero