بتمن و Riddlers ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

لغز غیر مستقیم بازگشته است، و یک بار دیگر بتمن است که در اینجا به حفاظت از شهر، کمک به بتمن گرفتن لغز

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به کنترل بتمن

DrivingMotorcycleSuper HeroCartoonBatmanRiddlers