بن 10 چالش سواری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

در این بازی سرگرم کننده بازی رانندگی، کمک به بن 10 اجتناب از موانع و رسیدن به خط پایان در زمان کمتر به عنوان امکان پذیر است.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleCartoon