ادامه دادن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

تفریح ​​و سرگرمی سگا کلاسیک ویژگی های چهار آهنگ با هر آهنگ داشتن پنج ایستگاه های بازرسی. شما باید 30 ثانیه برای رسیدن به هر ایستگاه بازرسی. جایزه نمره برای زمان باقی مانده خود را در هر پاسگاه تعلق می گیرد. پایان همه پست های بازرسی از یک مسیر و نتیجه یک جایزه از 50،000 نقاط.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacingMotorcycleHang