SYM: مسابقه F1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   115 68.75% with 16 votes

مسابقه دوچرخه کوچک خود را در برابر دوچرخه بزرگ و به آنها نشان می دهد که چه دوچرخه خود را واقعا ساخته شده است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

DrivingRacingMotorcycleAdverRace