هیولا مسابقه گرد و غبار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

خوش آمدید در جهان جوینده قبر کامیون هیولا معروف ترین در جهان! آیا شما قادر به رانندگی این کامیون سراسر این منظره حماسه و آن را به پایان را نجات دهد؟ این آسان نخواهد بود زیرا تخصیص دادن دشمن 'آنها خو گرفته به شما اجازه برنده شدن وجود دارد! بنابراین آن را به شما را به نفع خود با جوینده قبر. موفق باشید!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

به رانندگی کنید.

DrivingRacingTruck