مسابقه چالش کامیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

قسمت 2. این بار، کامیون خود را در بیابان در برابر رانندگان کامیون دیگر مسابقه می دهند. تست مهارت های مسابقه و نژاد خود را در برابر دیگران و باز کردن سطوح به عنوان شما برنده شوید. خواهد بود دور جایزه نیز وجود دارد.

کنترل بازی:
کلید های arrow - برای کنترل کامیون خود را.

DrivingRacingTruckChallenge