18 ویلر چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

درایو جامه بزرگ امتداد جاده ها و پارک آن را به نقاط. دان 'تی را فراموش کرده ام فرمان خود را برای اصلاح.

کنترل بازی:
کلید فلش بالا سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - روشن
پایین کلید فلش - معکوس های فاصله
- ترمز.

DrivingStreetSeriesParkingTruckWheelerChallenge