پارکر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سعی کنید به پارک خودرو در پارکینگ به همان سرعتی که شما می توانید. اما نگاه کردن که شما توفنده و سایر وسایل نقلیه و یا موانع.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingStreetObstacleParkingParker