میامی پارکینگ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

بازی عاقبت بعدی. پارکینگ شهر بسیار دشوار است، اما بسیار سخت تر از آن است که با یک وسیله نقلیه بزرگتر. نه تنها وجود خواهد داشت اتومبیل، اما موانع دیگر نیز هست. سعی کنید به پارک کامیون خود را در یکی از شلوغ ترین شهر در امریکا. پارک کامیون خود را در منطقه تعیین شده برای پیشبرد به سطح بعدی.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل کامیون.

DrivingParkingTruckMiami