پارکینگ میامی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

پارکینگ شهر بسیار دشوار است. نه تنها وجود خواهد داشت اتومبیل، اما موانع دیگر نیز هست. سعی کنید به پارک اتومبیل خود را در یکی از شلوغ ترین شهر در امریکا. پارک اتومبیل خود را در منطقه تعیین شده برای پیشبرد به سطح بعدی.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل ماشین است.

DrivingParkingMiami