NY پارکینگ تاکسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

شهر نیویورک یکی از شلوغ ترین شهر در جهان است. به نقطه بازی رانندگی خود را به فضای پارکینگ بدون دست انداز، سر و صدا، و یا برخورد با سطح cars.Each دیگر دارای یک محدودیت دادن زمان 120 ثانیه اگر شما می تواند به شما خودرو را در یک زمان دادن پارک و سپس شما می تواند به سطح بعدی حرکت می کند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingParkingTaxi