تاکسی بمبئی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

20 سطح پارکینگ اتومبیل خود را در سخت برای رسیدن به نقاط. مراقب باشید برای قطار!

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت فاصله
- ترمز.

DrivingObstacleParkingBombayTaxi