سیم تاکسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

رانندگی تاکسی در سراسر گرفتن مسافران خود را از یک مکان به مکان دیگر که شما کسب درآمد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

DrivingAdventureObstacleSeriesTaxi