سیم تاکسی شهر حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

زمان برای کشف خیابان های شهر حباب! تواند وجود داشته باشد یک راه بهتر برای انجام این کار از رانندگی تاکسی زرد نشون میده؟ انتخاب کنید تا به مسافران خود و آنها را به جایی که آنها می خواهید به آن بروید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.
R به تغییر کانال رادیویی و
H برای استفاده از شاخ.

DrivingSeriesTaxiBubbleCity