درایور شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   141 93.33% with 15 votes

درایو خود را به خیابان ها و گرفتن برخی از شغل مناسب و معقول است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا به عمل.

Role PlayingDrivingCityDriver