سیم کارت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   156 71.43% with 21 votes

از ابتدا شروع کار ساخت تا پول خرید یک خانه جدید به چماقی و حزب با دختران داغ است.

کنترل بازی:
ماوس - تعامل

Role PlayingStrategyAdventure