کامیون تاکسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   95 64.29% with 14 votes

گرفتن در پشت چرخ کامیون تاکسی هیولا خود را و ببینید اگر شما می توانید مشتریان خود را به خانه های خود را در زمان دریافت کنید. زمین ناهموار است، موانع همه جا پراکنده است، بنابراین شما نیاز به درایو با دقت. با این حال، سرعت نیز مهم است. بنابراین بر روی آن گام راننده تاکسی و قرار است که هیولا کامیون تاکسی در حال حرکت.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو
فاصله - قطره مشتری می باشد.

Role PlayingDrivingStreetObstacleTruckTaxi