مدرسه رانندگی تاکسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2813 68.29% with 41 votes

تو عاشق کاری تند و آخرین خط در یک خانواده از رانندگان تاکسی افسانه ای. اما شما باید برای اولین بار به تصویب امتحان، شما باید 14 مانور در درون محدودیت زمانی مجموعه ای کامل است، در حالی که ماندن در مسیر تعیین شده بدون توفنده. وجود خواهد داشت برخی از راهنماهای در جاده ها که شما باید به دنبال اجرای مانورهای لازم به درستی. موفق باشید!

کنترل بازی:
· Drive The Taxi = Use Arrow Keys · Brake = Use Space Bar

Taxi Simulation Racing DrivingSchool