تاکسی رفته وحشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

شما 'دوباره مسابقه cabbie دیوانه است در برابر ساعت! منحرف کردن برای جلوگیری از اتومبیل های دیگر ... و یا فقط پرش به حق بر آنها!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت
بالا / پایین کلیدهای پیکان - کنترل سرعت
به فاصله - پرش.

DrivingTaxiGoneWild