موتور سیکلت - شهر را فراموش کرده اید نرم افزار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

موتور سیکلت - شهر را فراموش کرده اید نرم افزار آیا شما دارای مهارت های بازی شبیه به این؟ سعی کنید برای لذت بردن از!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو. پایین کلید فلش - حرکت به عقب. چپ / راست کلید فلش - برای لاغر دوچرخهسواری 'بدن. P - برای مکث. اضافه کردن این گالیم

DrivingMotorcycleObstacleMotorbikeLostCity