سوار خشن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سوار دوچرخه خود را بر روی موانع به عنوان شما را از اوج بیش نگه دارید. گرافیک مناسب و معقول

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleRoughRide