ENDURO 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سوار موتور سیکلت خود را بدون اوج بیش از چوب، جعبهها، و اشیاء دیگر. شیب و لاغر!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingKidsMotorcycleObstacleSeriesEnduro