روروک مخصوص بچه ها اسان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   243 88.89% with 27 votes

PORTA احمقانه هیل چرخ = جنون! آن stinkiest نژاد در شهر، عزیزم! ارتقا کلبه پو خود را تا زمانی که شما به خودش رقابت کثیف خود را! تصادفات وحشیانه هستند، هر چند ...

کنترل بازی:
راست کلید هل داد.
تا کلیدی برای سوار. کلید های شماره
برای ترفندهای

DrivingKidsStickObstacleSeriesPottyRacers