روروک مخصوص بچه ها دیزنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

کمک درایو شخصیت دیزنی در اطراف مانع پر از مدار است.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - روشن فاصله
- افزایش سرعت انجمن B - مورد راز.

DrivingRacingObstacleAnimalDisneyRacers