وب سایت تجارت خودرو چیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

مسابقه در اطراف مسیر به عنوان شما سعی می کنید برای برنده شدن در این مسابقه با بازیکنان کامپیوتر.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - به نوبه خود.

DrivingRacingObstacleTradingCarsChase