Ben10 تعقیب کردن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

این زمان Ben10 تعقیب کردن دشمنان خود را به آنها death.shoot کردن و رسیدن به هدف خود را در زمان داده شده به شما اختصاص داده در غیر این صورت شما از دست خواهد داد. جمع آوری اسباب بازی خود را به امتیاز. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به drive.Space نوار به ساقه دشمنان خود را.

DrivingActionSportsRacingBen10ChaseDown