بن 10 قدرت چلپ چلوپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   892203 81.46% with 1095 votes

بازی با بن 10 فوق العاده طبیعی power.He بچه را به بیگانه تبدیل می شوند. تغییر به ماهی جهش یافته و هنگ ماهی مرکب حمله نیش و یا برخاستن و نیش سخت به عنوان یک زنبور جهش.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت نوار فضا - حمله کردن - انرژی انجمن

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien