بیگانه در مقابل درنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

زنده ماندن تا زمانی که ممکن است به عنوان یک درنده است که کشتن hoards بیگانه تا زمانی که او در نهایت می میرد.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش - خشم
D -. چاقو
S - پرتاب دیسک
- حرکت خاص.

ActionKillingAlienPredator