بیگانه تیرانداز Becher بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   134 76.47% with 17 votes

کشتن تمام بیگانگان. جمع آوری بطری و چرخ دندانه دار به منظور بهبود سلامت خود را دریافت و مهمات.

کنترل بازی:
A، D - حرکت انجمن W - انتخاب سریع یک انجمن ماوس - هدف / شوت انجمن Q، E - سوئیچ سلاح.

ShootingActionShoot 'em UpAlienGunsBecherShooter