بن 10: اعتصاب بیگانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   17226 86.87% with 198 votes

Vilgax دستگیر کرده است حداکثر پدر بزرگ و گوئن.

کنترل بازی:
فلش: حرکت انجمن فضایی: پرش به انجمن X: اکشن

ActionBen 10