تبادل نظر اقدام فلش 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

بر اساس بازی محبوب تبادل نظر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

StrategyActionSeriesStarcraftFlash