تبادل نظر فلش 6 اقدام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   110 100% with 11 votes

بر اساس بازی محبوب از بلیزارد

کنترل بازی:


StrategyActionDefenseDefend