قدرت رنجرز جنگل خشم - دفاع آکادمی رنجر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   319111 74.19% with 430 votes

مراقب باشید برای حملات تعجب. دفاع از خود هنگامی که مربی شما ریختگی حرکت حمله.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ActionDefenseDefendPowerRangersJungleFuryAcademy