دفاع هوایی 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مرتب کردن بر اساس فرمان مانند موشک، اما نه کاملا. لات به این ساقه سرد 'اونا تا بازی، پس از آن ممکن است پرداخت از طریق آموزش در بازی بروید. بسیاری از سرگرم کننده و بسیار اعتیاد آور بازی.

کنترل بازی:
ماوس را به هدف. کنترل را فشار دهید برای گزینه های منو خاص. دستورالعمل ها در بازی برای اطلاعات بیشتر خوانده شده است.

ActionDefenseDefendDefence