ابر رعد و برق زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

در این بازی وجود دارد 'هلی کوپتر که مجبور به فرود در خاک دشمن. شما دوباره 'پرواز در هلیکوپتر دیگر و هدف شما این است برای محافظت از هلی کوپتر فرود آمد از واحدهای زمینی دشمن که سعی در نابود کردن آن است.

کنترل بازی:
ماوس - هدف / شلیک
1-3 - سلاح را انتخاب کنید.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpDefendHelicopterCloudGroundLightning