הגנה אווירית 3 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מיין פיקוד טילים כמו, אבל לא ממש. המון לירות זה מגניב 'אותם עד משחק, כך שזה עשוי לשלם כדי לעבור הדרכה במשחק. המון כיף לשחק משחק מאוד ממכר.

בקרות משחק:
עכבר כדי לכוון. לשלוט בלחצן לאפשרויות תפריט מיוחד. קראו את ההוראות במשחק למידע נוסף.

ActionDefenseDefendDefence