دفاع شوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دفاع از زمین خود را با خرید برج های مختلف است که شلیک کردن تمام دشمنان برای به دست آوردن مقداری پول. همچنین شما می توانید برخی از تحقیقات و ارتقاء را داشته باشد. خدا شانس!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

ActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesShockDefence