ترس قبل از کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شوت اسباب بازی که به شما حمله. تعویض بازیکنان برای قدرت های مختلف. شامل مغازه ارتقاء.

کنترل بازی:
ماوس - هدف / شوت
فاصله - شخصیت های سوئیچ.

ActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesFrightBeforeChristmas