جنگ تروجان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

جنگ است. شما نیاز به دفاع از خود برای زنده ماندن از جنگ.
ارتش خود را را انتخاب کنید، انتخاب برج های خود را برای حمله به دشمنان شما..
ارتقا سلاح ها و برج های خود را در هر سطح. استفاده از استراتژی برای
حمله دشمنان خود را در غیر این صورت شما باید به صورت شکست. همه بهترین!

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ActionDefensePurchase Equipment UpgradesTowerAndroid Trojan