Trojan War Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23 40% with 5 votes

chiến tranh là trên. Bạn cần phải bảo vệ chính mình để tồn tại cuộc chiến.
Chọn quân đội của bạn, chọn tháp của bạn để tấn công kẻ thù của bạn.
Nâng cấp vũ khí và tháp của bạn trong mỗi cấp. Sử dụng chiến lược
tấn công kẻ thù của bạn nếu không bạn phải đối mặt với thất bại. Tất cả các tốt nhất!

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ActionDefensePurchase Equipment UpgradesTowerAndroid Trojan